Ingelaste Algemene Vergadering ivm renovatie kleedkamers

Op de laatste Algemene Vergadering van 27 mei hebben de leden akkoord gegeven voor de verdere uitwerking van de renovatie van de kleedkamers. De afgelopen maanden is hieraan hard gewerkt door de accommodatiecommissie onder begeleiding van een externe deskundige. Ook is een concept voorstel al besproken met de andere commissies en zijn de opmerkingen verwerkt. Het bestuur wil het definitieve voorstel nu voorleggen aan de leden.

Alle Smash leden zijn dan ook van harte uitgenodigd voor een ingelaste Algemene Vergadering op donderdag 10 oktober om 20:00 uur in het clubhuis van Smash. Tijdens deze vergadering zal het bestuur de plannen voor de renovatie van de kleedkamers presenteren. Om deze renovatie te bekostigen zal het bestuur de vergadering vragen akkoord te gaan met de hiervoor benodigde investering.

Iedereen is van harte welkom en uw aanwezigheid en betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuws overzicht