Home

U bent hier: Welkom › Commissies › Kantine- en barcommissie

Kantine- en barcommissie

U bent lid van een tennisclub, een vereniging waarbinnen gezelligheid een belangrijke rol speelt. Dit geldt niet alleen op de baan, maar ook in het clubhuis van onze club. Een clubhuis waar u na een gespeelde partij, moegestreden onder het genot van een glaasje, kunt napraten over de gemaakte fouten, de fantastische ballen die u heeft geslagen, dat het vandaag niet lukte en dat u normaliter beter speelt.

Zoals alle zaken binnen TV Smash wordt het clubhuis beheerd door vrijwilligers. De Kantinecommissie regelt alle zaken rondom het clubhuis.

Als vrijwilliger voor de bardienst krijgt u in de loop van februari/maart een mail met het verzoek in te schrijven voor drie bardiensten. Indien nodig kunt u de leden van de kantinecommissie die belast zijn met de planning van de vrijwilligers bereiken via barplanning@tvsmash.nl.

  • U kunt voor uw bardienst inschrijven via www.afhangbord.nl.
  • U moet inloggen met uw KNLTB-nummer en een wachtwoord.
  • Als u nog geen wachtwoord voor deze website hebt, kiest u na het invullen van uw bondsnummer Wachtwoord vergeten.
  • De website stuurt een wachtwoord naar uw mailadres. Daarmee kun u inloggen. Als u dat wilt kunt u daarna uw wachtwoord veranderen.
  • In het menu kiest u voor bardienst.
  • Vervolgens het jaar.
  • Daarna kunt u dag en tijdstip kiezen.
  • Ongeveer een week voor uw bardienst ontvangt u een herinneringsmail.

Aan het begin van uw bardienst wordt u, indien nodig, door de coördinator geïnstrueerd in de gang van zaken en in het gebruik van de apparatuur.

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om u te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan heeft de NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden een website ontwikkeld (http://nocnsf.nl/iva).

Wil onze tennisvereniging zijn vergunning tot het schenken van alcohol in onze kantine behouden dat moeten de barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gehad en een (meerkeuze)test over dit onderwerp met goed gevolg hebben afgelegd. Dat kan via bovengenoemde website. In een van de links onderaan vindt u de informatie die voor het behalen van het certificaat van belang is.

In onderstaande (drie) links vindt u informatie over zaken waarmee u bij het vervullen van uw bardienst te maken zult krijgen.

Barboekje 2016;
Instructie kassa systeem;
Instructie verantwoord alcohol schenken.

 

Algemeen
Algemene vergadering 4 april 2018 »
Algemene vergadering 23 mei 2017 »
Bestuur / Commissies
Ledenadministratie & Contributie
Aanmeldingsformulier
Afhangbord en bardienstplanner
Huisregels
agenda 4 april 2018
Algemene Vergadering 4 april 2018
Sponsorbrochure
Sponsoroverzicht
55+ Commissie
Accommodatiecommissie
Commissie Open Bornse
Interne Competitiecommissie
Jeugdcommissie (Let’s Play)
Kantine- en barcommissie
Open jeugdcommissie
PR en Communicatie
Sponsorcommissie
Technische Commissie
2018 competitie (uitleg)
2018 competitie indeling
Tenniskids
Top Tennis Smash
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Zomertraining Wim 2018
Zomertraining Hans 2018
Opgave zomertraining 2018
Data Wintertraining 2017-2018
Opgave wintertraining 2017-2018
Lesreglement trainingen

Ogenblik a.u.b. ...