Home

U bent hier: Welkom › Commissies › PR en Communicatie

PR en Communicatie

De PR en Communicatiefunctionaris van onze vereniging houdt zich bezig met allerlei PR-activiteiten en het optimaliseren/coördineren van de communicatie zowel binnen de vereniging (intern) als naar buiten toe (extern). De centrale doelstelling van de Commissie PR en Communicatie is dat de leden van TV Smash

‘Actief betrokken zijn en zich actief betrokken voelen bij de vereniging’.

Dit willen we bereiken door op actieve en betrokken wijze te communiceren met bestaande leden, potentiële leden en sponsoren.

Interne communicatie
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de volgende interne communicatiemiddelen:

  1. Website
  2. Maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Ad. 1 Website
Tennisvereniging Smash heeft een eigen website www.tvsmash.nl die regelmatig bijgewerkt wordt. U vindt er algemene mededelingen, nieuws vanuit het bestuur en de commissies, informatie over evenementen, trainingsmogelijkheden etc. Elke commissie beschikt over een eigen login om informatie op de website te plaatsen en aan te passen.

Ad. 2 Digitale Nieuwsbrief
Er is een einde gekomen aan een tijdperk waarin het Smash-nieuws in een eigen clubblad ‘De Klapper’ verspreid werd. Kostentechnisch was het niet meer mogelijk de papieren Klapper te vervaardigen. Er is nu gekozen om elke maand via een digitale nieuwsbrief een kort overzicht te geven van nieuwsfeiten en evenementen die op de agenda staan. Via een link, kan er geklikt worden op het onderwerp om het artikel te kunnen lezen. Naast de maandelijkse nieuwsbrief, zal ook per mail gericht informatie verspreid worden. We streven er wel naar de informatie zoveel mogelijk te bundelen en in de nieuwsbrief te verzenden.

Nieuw: jaarclubblad
Na het verdwijnen van de papieren Klapper is de vraag ontstaan om een jaarlijks clubblad te vervaardigen waarin sponsoren middels een advertentie de tennisvereniging financieel kunnen steunen. Dit jaarlijkse clubblad heeft een glossy uitstraling en bevat naast advertenties praktische informatie en interessante artikelen voor jong en oud. Het bewaarexemplaar zal verspreid worden onder de sponsoren, leden en relaties van TV Smash. Bovendien zal het magazine op diverse leestafels binnen Borne te vinden zijn.

Externe communicatie
De functionaris PR en Communicatie verzorgt de public relations van TV Smash en coördineert de contacten met de pers. Er wordt zorggedragen voor een regelmatige berichtgeving richting de plaatselijke en lokale pers omtrent de activiteiten van de tennisvereniging waardoor een positief imago van de vereniging gewaarborgd blijft.

Algemeen
Algemene vergadering 4 april 2018 »
Algemene vergadering 23 mei 2017 »
Bestuur / Commissies
Ledenadministratie & Contributie
Aanmeldingsformulier
Afhangbord en bardienstplanner
Huisregels
agenda 4 april 2018
Algemene Vergadering 4 april 2018
Sponsorbrochure
Sponsoroverzicht
55+ Commissie
Accommodatiecommissie
Commissie Open Bornse
Interne Competitiecommissie
Jeugdcommissie (Let’s Play)
Kantine- en barcommissie
Open jeugdcommissie
PR en Communicatie
Sponsorcommissie
Technische Commissie
2018 competitie (uitleg)
2018 competitie indeling
Tenniskids
Top Tennis Smash
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Zomertraining Wim 2018
Zomertraining Hans 2018
Opgave zomertraining 2018
Data Wintertraining 2017-2018
Opgave wintertraining 2017-2018
Lesreglement trainingen

Ogenblik a.u.b. ...