Tennispark gaat 4 mei open voor Jeugd t/m 18 jaar

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie afgelopen dinsdagavond 20 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten. Dat betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar. Zie hier ook de berichtgeving van de KNLTB. Vanuit Smash hebben we besloten hier gelijk actie op te ondernemen.

Start tennislessen

Voor de Jeugd starten de lessen met ingang van 4 mei a.s.. Iedereen die zich heeft opgegeven is ingedeeld in een trainingsgroep. Op 28 april wordt de indeling van de trainingsgroepen van de jeugd en het nieuwe lesschema op onze website gepubliceerd. Mocht een jeugdlid zich nog willen opgeven dan is dit nog mogelijk door voor 30 april een mail te sturen aan: training@tvsmash.nl. De lessen lopen tot begin oktober en in totaal worden 18 lessen gegeven. Dat betekent dat de vakantieperiode beperkt is tot de 3 weken in de bouwvakperiode.

Komende week gaan we het hygiëneprotocol opstellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatie van het NOC-NSF en de KNLTB. Het protocol wordt daarna afgestemd met de gemeente. Voor aanvang van de lessen zal dit protocol naar de leden gestuurd worden.

Een onderdeel hiervan is dat elke vereniging een corona coördinator en een of meerdere corona-verantwoordelijken aanwijzen. Jan van Helvert is namens Smash de corona-coördinator en daarmee contactpersoon richting gemeente.  Op het tennispark hebben de trainers de taak van corona-verantwoordelijke en houden op het tennispark toezicht op de naleving van het corona protocol. De corona-verantwoordelijken zijn herkenbaar middels speciale hesjes.

Vrij tennissen

Alle Jeugdspelers mogen vanaf 4 mei op werkdagen vrij spelen op de banen 6 t/m 9 vanaf 14:30 – 20:00 uur. Er is gekozen voor beperkte openingstijden van het park, aangezien er alleen onder toezicht van een corona-verantwoordelijke gespeeld mag worden. In het weekend is het park daarom nog gesloten.

Ook voor ons is dit een nieuwe situatie en zullen we de ontwikkelingen in de gaten houden. Wanneer het goed gaat zullen de mogelijkheden om vrij te spelen worden verruimd. Ook wordt daarbij in overleg met de gemeente gekeken om een goed aanbod te doen aan niet-leden van de vereniging (zoals ook gevraagd door het kabinet).

Volwassenen (19+)

Voor volwassenen blijft het park jammer genoeg voorlopig gesloten. We rekenen op jullie begrip hiervoor. Wanneer de mogelijkheden voor de volwassenen verruimd worden, zullen we hier uiteraard meteen actie op ondernemen.

Bestuur TV Smash

Nieuws overzicht