Inschrijving Wintertraining 2022-2023

Wintertraining TV Smash, seizoen 2022-2023

Hier staat het opgaveformulier voor de buiten wintertraining 2022-2023.

De wintertraining bestaat uit 16 lessen en de lessen starten op maandag 24 oktober, dus direct na de herfstvakantie. I.v.m. de mogelijkheid op extreme winterse weersomstandigheden (sneeuw of dooi), worden altijd 14 lessen gegarandeerd.

De trainingen vinden plaats op het eigen complex van Smash. In de schoolvakanties worden in principe geen lessen gegeven. De trainingsdata staan hier weergegeven. Verhinderingen dienen duidelijk bij de opgave te worden vermeld. U kunt zich alleen opgeven voor trainingen als u lid bent van Smash. Bent u geen lid, dan kunt u zich eerst aanmelden als lid via het aanmeldformulier op de website.

Het opgaveformulier voor de wintertraining 2022-2023 graag zo snel mogelijk elektronisch indienen via de link, maar uiterlijk op 14 oktober 2022

Wintertraining (16 weken, buiten) Trainingstarieven:

Training Groepsgrootte Duur vd training Kosten p.p.
       
Reguliere training 5-6 personen 60 minuten €145,-
Grote groep 7-8 personen 60 minuten €105,-
Kleine groep 3-4 personen 45 minuten €170,-
Kleine groep 3-4 personen 60 minuten €230,-
Duo training 2 personen 30 minuten €200,-
Prive training 1 persoon    30 minuten    €400,-

Daarnaast is het mogelijk om in individuele gevallen specifieke trainingsafspraken te maken. De kosten hiervoor worden dan in overleg met u vastgesteld.

Onze hoofdtrainer, Wim Bruggink, is verantwoordelijk voor de indeling van de groepen en eventuele wijzigingen. Wim heeft de vrijheid het schema te optimaliseren o.a. qua samenstelling van de trainingsgroepen. Hierdoor kan worden afgeweken van uw eerste voorkeur.

Tijdens de eerste trainingsweek kan overleg plaatsvinden met de trainers over eventuele alternatieven. Na deze eerste week gaat TV Smash ervan uit dat u het eens bent met de indeling en de daarbij behorende tarieven. Door opgave is men verplicht de volledige kosten te betalen. Let op: onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!

Basisschoolkinderen trainen zoveel mogelijk aansluitend aan schooltijd. Op verzoek van de trainers, graag de verhinderingen duidelijk in tijd aangeven met als regel: Niet meer dan 2 uur per dag en niet meer dan 2 dagen.

Indien door weer of door corona maatregelen het minimale aantal van 14 niet gehaald kan worden in de reguliere planning schuiven we de planning door waardoor we een paar weken later dan gepland pas beginnen met de zomertraining.

Let op:

• Onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!

• Door opgave is men verplicht de volledige kosten te betalen.

We streven er naar om aan het eind van week 42 (20-21 oktober 2022) de trainingsindeling op de website te hebben. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van jullie opgaves.

De Technische Commissie

 

Inschrijving training Overzicht