Inschrijving zomertraining 2021

Opgave zomertraining 2021 is weer mogelijk

<Hier> staat het opgaveformulier voor de zomertraining van 2021. De zomertraining bestaat uit 18 lessen. De lessen starten eind maart en duren tot eind september. De data staan weergegeven op het overzicht op deze website. 
De lessen vinden plaats op het Smash complex; tijdens de competitie kan het zijn dat er uitgeweken wordt naar een baan in de nabije omgeving van Borne.
Verhinderingen dienen duidelijk bij de opgave te worden vermeld. Je kunt je alleen opgeven voor trainingen als je lid bent van Smash, Je kunt je eerst aanmelden als lid via het aanmelding formulier op de website.

Het opgaveformulier graag zo snel mogelijk elektronisch indienen via de link, maar uiterlijk op 19 maart 2021.

Er zijn in principe vijf soorten trainingen:

Training

Groepsgrootte

Duur vd training

Kosten p.p.

Reguliere training

5-6 personen

60 minuten

€ 165,=

Grote groep

7-8 personen

60 minuten

€ 120,=

Kleine groep

3-4 personen

45 minuten

€ 195,=

Kleine groep

3-4 personen

60 minuten

€ 255,=

Duo training

2 personen

30 minuten

€ 225,=

Daarnaast is het mogelijk om in individuele gevallen specifieke trainingsafspraken te maken. De kosten hiervoor worden dan in overleg met jou vastgesteld.

Onze hoofdtrainer, Wim Bruggink, is verantwoordelijk voor de indeling van de groepen en eventuele wijzigingen. De trainer heeft de vrijheid het schema te optimaliseren o.a. qua samenstelling van de trainingsgroepen. Hierdoor kan worden afgeweken van uw voorkeur.
Tijdens de eerste trainingsweek kan overleg plaatsvinden met de trainers (Wim, Hans en Debbie) over eventuele alternatieven.  Na de eerste week gaat TV Smash ervan uit dat u het eens bent met de indeling en de daarbij behorende tarieven. Door opgave is men verplicht de volledige kosten te betalen. Let op: onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!

Basisschoolkinderen trainen zoveel mogelijk aansluitend aan schooltijd.
Op verzoek van de trainers, graag de verhinderingen duidelijk in tijd aangeven met als regel: Niet meer dan 2 uur per dag en niet meer dan 2 dagen.

Let op:
• Onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!
• Door opgave is men verplicht de volledige kosten te betalen

We streven ernaar om rond 26 maart de trainingsindeling op de website te hebben. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van jullie opgaves. De trainingen starten op 29 maart.

Groet,

Technische Commissie
TVSmash