Inschrijving wintercompetitie 2021-2022

<Hier> staat het opgaveformulier voor de binnen wintertraining 2021-2022.

De wintertraining bestaat uit 16 lessen en de lessen starten op maandag 25 oktober, dus direct na de herfstvakantie. I.v.m. mogelijke weersomstandigheden, worden 14 lessen gegarandeerd. Indien door corona maatregelen de wintertraining niet afgemaakt wordt, kunnen de lessen verplaatst worden naar de zomertraining. 

De trainingen vinden plaats op het eigen complex van Smash. In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. De trainingsdata staan weergegeven op de website. Verhinderingen dienen duidelijk bij de opgave te worden vermeld. U kunt zich alleen opgeven voor trainingen als u lid bent van Smash. Bent u geen lid, dan kunt u zich aanmelden als lid via het aanmeldformulier op de website.

Het opgaveformulier graag zo snel mogelijk elektronisch indienen via de link, maar uiterlijk op 15 oktober 2021

Wintertraining (16 weken, buiten)
8 personen, 60 minuten               : € 105,00      (2 banen)
6 personen, 60 minuten               : € 145,00      (2 banen)
4 personen, 60 minuten               : € 230,00      (1 baan)
4 personen, 45 minuten               : € 170,00      (1 baan)
2 personen, 30 minuten               : € 200,00      (1 baan)
1 persoon, 30 minuten                 : € 400,00      (1 baan)

Daarnaast is het mogelijk om in individuele gevallen specifieke trainingsafspraken te maken. De kosten hiervoor worden dan in overleg met u vastgesteld. 

Onze hoofdtrainer, Wim Bruggink, is verantwoordelijk voor de indeling van de groepen en eventuele wijzigingen. De trainer heeft de vrijheid het schema te optimaliseren o.a. qua samenstelling van de trainingsgroepen. Hierdoor kan worden afgeweken van uw voorkeur.
Tijdens de eerste trainingsweek kan overleg plaatsvinden met Wim en Hans  over eventuele alternatieven. Debbie kan in goed overleg met haar lesgroepen enigszins afwijken van het vermelde schema. Bij afwijkingen moet men wel rekening houden met andere kosten

Na de eerste week gaat TV Smash ervan uit dat u het eens bent met de indeling en de daarbij behorende tarieven. Door opgave is men verplicht de volledige kosten te betalen. Let op: onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!

Basisschoolkinderen trainen zoveel mogelijk aansluitend aan schooltijd. Op verzoek van de trainers, graag de verhinderingen duidelijk in tijd aangeven met als regel: Niet meer dan 2 uur per dag en niet meer dan 2 dagen.

Let op:

  • Onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!
  • Door opgave is men verplicht de volledige kosten te betalen.

We streven ernaar om in de week van 18 oktober 2020  de trainingsindeling op de website te hebben. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van jullie opgaves.