Contributie 2023

Bij Smash betaalt u geen inschrijfgeld!!

 

Leeftijd   Contributie    
t/m 8 jaar   € 54,-    
9 t/m 12 jaar   € 75,-    
13 t/m 17 jaar   € 96,-    
18 t/m 21 jaar   € 118,-    
22 jaar en ouder   € 158,-    
Gastleden   € 54,-    
Uitwonende Studenten-leden   € 54,-    
Zeer langdurig zieke leden (min. zes maanden)   € 30,-    
Inactieve leden   € 54,-    
Afkoop vrijwilligerswerk   € 50,-    

De jaarcontributie wordt in 2 termijnen geïnd, te weten in februari en in augustus. Voor de bepaling van de leeftijd geldt, conform de KNLTB regels, de leeftijd die men tijdens het lidmaatschapsjaar bereikt. 

Het incassant ID dat aan TV Smash is toegekend voor Euro/SEPA incasso's is: NL30ZZZ400731090000

Gastleden zijn leden die bij een andere KNLTB tennisvereniging met een vergelijkbare contributie als Smash lid zijn. Zij kunnen voor een gereduceerd tarief bij Smash spelen om bijvoorbeeld met de kinderen of andere Smash leden te tennissen.

Bij TV Smash kunt je wellicht van de Familiekorting genieten. De Familiekorting is ingevoerd, ter stimulering dat meer gezinsleden van de familie (kostentechnisch laagdrempeliger) lid worden cq als lid behouden kunnen worden.

De Familiekorting betekent concreet, dat:

  • er maximaal voor drie (3) gezinsleden van 1 en dezelfde huishouding, allen wonend op hetzelfde adres, TV Smash contributie verschuldigd is;
  • voor ieder extra gezinslid (vanaf 4) dat Smash-lid is of wordt tevens geldt, dat de op dat moment laagst verschuldigde contributie van 1 van de gezinsleden (per dit extra gezinslid) komt te vervallen.
  • alle gezinsleden gedurende het gehele jaar lid zijn van TV Smash.
  • de eventuele familiekorting in de 1e helft van het daaropvolgende jaar bepaald en teruggestort wordt.

Indien u lopende het seizoen lid wordt van onze vereniging wordt de contributie over de nog resterende maanden berekend.

Afmelding van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk bij de ledenadministratie plaats te vinden met vermelding van reden van opzegging.