Contributie 2024

Leeftijd   Contributie    
t/m 8 jaar   € 54,-    
9 t/m 12 jaar   € 75,-    
13 t/m 17 jaar   € 96,-    
18 t/m 21 jaar   € 118,-    
22 jaar en ouder   € 158,-    
Gastleden   € 54,-    
Uitwonende Studenten-leden   € 54,-    
Zeer langdurig zieke leden (min. zes maanden)   € 30,-    
Inactieve leden   € 54,-    
Afkoop vrijwilligerswerk   € 75,-    

Praktische informatie

 • Je betaalt bij ons geen inschrijfgeld!
 • De jaarcontributie innen we in 2 termijnen: in februari en in augustus. Voor de bepaling van de leeftijd geldt, conform de KNLTB regels, de leeftijd die men tijdens het lidmaatschapsjaar bereikt. 

 • Het incassant ID van TV Smash voor Euro/SEPA incasso's is: NL30ZZZ400731090000

 • Gastleden zijn leden die bij een andere KNLTB tennisvereniging met een vergelijkbare contributie als TV Smash lid zijn. Zij kunnen voor een gereduceerd tarief bij TV Smash spelen om bijvoorbeeld met de kinderen of andere TV Smash leden te tennissen.

 • Bij TV Smash bieden we familiekorting aan. Met een gezin kun je voordeliger lid zijn van onze club. Wat houdt de familiekorting?

 • Er zijn maximaal voor drie (3) gezinsleden van één en dezelfde huishouding, allen wonend op hetzelfde adres, voor wie TV Smash contributie verschuldigd is;

 • Voor ieder extra gezinslid (vanaf 4) dat TV Smash-lid is of wordt geldt tevens dat de op dat moment laagst verschuldigde contributie van 1 van de gezinsleden (per dit extra gezinslid) komt te vervallen.

 • Alle gezinsleden zijn gedurende het gehele jaar lid van TV Smash.

 • De eventuele familiekorting wordt in de 1e helft van het daaropvolgende jaar bepaald en teruggestort.

 • Indien je lopende het seizoen lid wordt van onze vereniging, dan rekenen we de contributie over de nog resterende maanden.

 • Afmelding van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk bij de ledenadministratie ingediend te zijn, met vermelding van reden van opzegging.

Lid worden?

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij TV Smash. Wil je lid worden? Vul dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.