Contributie 2020

Bij Smash betaalt u geen inschrijfgeld!!

 

Leeftijd   Contributie    
t/m 8 jaar   € 54,-    
9 t/m 12 jaar   € 75,-    
13 t/m 17 jaar   € 96,-    
18 t/m 21 jaar   € 118,-    
22 jaar en ouder   € 158,-    
Gastleden   € 54,-    
Uitwonende Studenten-leden   € 54,-    
Zeer langdurig zieke leden (min. zes maanden)   € 30,-    
Inactieve leden   € 54,-    
Afkoop vrijwilligerswerk   € 50,-    

De jaarcontributie wordt in 2 termijnen geïnd, te weten in februari en in augustus. Voor de bepaling van de leeftijd geldt, conform de KNLTB regels, de leeftijd die men tijdens het lidmaatschapsjaar bereikt. 

Het incassant ID dat aan TV Smash is toegekend voor Euro/SEPA incasso's is: NL30ZZZ400731090000.

De aanvraag van een eventuele nieuwe ledenpas kost zes euro.

Gastleden zijn leden die bij een andere tennisvereniging met een vergelijkbare contributie als Smash lid zijn. Zij kunnen voor een gereduceerd tarief bij Smash spelen om bijvoorbeeld met de kinderen of andere Smash leden te tennissen.

Indien u lopende het seizoen lid wordt van onze vereniging wordt de contributie over de nog resterende maanden berekend.

Afmelding van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk bij de ledenadministratie plaats te vinden met vermelding van reden van opzegging.