Inschrijving zomertraining 2019

Opgave zomertraining 2019 is weer mogelijk

Hier staat het opgaveformulier voor de zomertraining van 2019.

De zomertraining bestaat uit 18 lessen. De lessen starten eind maart en duren tot eind september. De data staan weergegeven op het overzicht op deze website. 
De lessen vinden plaats op het Smash complex; tijdens de competitie kan het zijn dat er uitgeweken wordt naar een baan in de nabije omgeving van Borne.
Verhinderingen dienen duidelijk bij de opgave te worden vermeld. Je kunt je alleen opgeven voor trainingen als je lid bent van Smash, Je kunt je eerst aanmelden als lid via het aanmelding formulier op de website.

Het opgaveformulier graag vóór  16 maart 2019 elektronisch indienen. Dit geeft de trainers het beste overzicht van de opgaven.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en op advies van de trainers wordt voor de zomertraining uitgegaan van groepen van maximaal 6 personen.

Er zijn in principe vier soorten trainingen:

Training

Groepsgrootte

Duur vd training

Kosten p.p.

Reguliere training

5-6 personen

60 minuten

€ 165,=

Kleine groep

3-4 personen

45 minuten

€ 195,=

Kleine groep

3-4 personen

60 minuten

€ 255,=

Duo training

2 personen

30 minuten

€ 225,=

Daarnaast is het mogelijk om in individuele gevallen specifieke trainingsafspraken te maken. De kosten hiervoor worden dan in overleg met jou vastgesteld.

De indeling van de groepen vindt plaats door onze hoofdtrainer, Wim Bruggink. Wijzigingen in de trainingsgroepen gebeurt uitsluitend door de trainers.

Bij de indeling wordt altijd prioriteit gegeven aan de reguliere trainingen. De trainers hebben de vrijheid het schema te optimaliseren o.a. qua samenstelling
van de trainingsgroepen. Hierdoor kan worden afgeweken van jouw voorkeur. Tijdens de eerste trainingsweek kan overleg plaatsvinden met de trainers over eventuele alternatieven. Na de eerste week gaat TV Smash ervan uit dat je het eens bent met de indeling en de daarbij behorende tarieven.
Let op: onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!

Basisschoolkinderen trainen zoveel mogelijk aansluitend aan schooltijd.

Op verzoek van de trainers, graag de verhinderingen duidelijk in tijd aangeven met als regel: Niet meer dan 2 uur per dag en niet meer dan 2 dagen.

Door opgave ben je verplicht de volledige kosten te betalen.

Omstreeks 22 maart 2019 komt de trainingsindeling op de website te staan.

De training start op maandag 25 maart  2019.

We zien de opgaven met belangstelling en vertrouwen tegemoet want:


Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus!
Björn Kuipers, Top scheidsrechter

Groet,

Technische Commissie
TVSmash